bulgarian
  Video Legend
  Video Legend
 Video
 Audio
 Personal-Use
 Public-Use
Displaying25- 48 of 55
Sort by:
Filter by:
 Personal-Use
 Public-Use
 Audio
 Video
00:20:42
TWI Premium

Христовата медитция | от Колекция от "Радостни Медитации"

00:20:14
TWI Premium

Медитация за прошката | от Колекция от "Радостни Медитации"

00:43:27

Нашата песен на любовта

00:24:06
TWI Premium

Медитацията Луксор - за Мир и Хармония

00:29:33
TWI Premium

Вътрешно пътуване през духовните сфери

00:50:22
TWI Premium

В търсене на Учител

00:55:34

Истинският Аз

00:56:21

Въведение в Движението за Вътрешно Духовно Себеосъзнаване

00:06:38

Джон Мортън : В деня ни трябва да има място за повече добро

00:05:33

Момент на Мир от Ден на Молитва и Възпоменание 14 Септ.2001

00:06:25

Момент на Туаджи и Мир, Великденска вечер 2000

00:07:39

Момент на Мир | Мисли за превъзходство, съвършенство и Мълчаливите

00:01:10

Момент на мир с Христос – Великден 1997

00:02:58

Момент на Мир: Вечни Истини от Инсайт IV

00:01:28

Момент на Великденски мир от градинската гробница

00:02:19

Момент на Мир: Нощният влак

00:03:03

Момент на мир от Гиза, Египет

00:02:36

Момент на мир от Коледа ‘79

00:10:00

Христос: Моят човек за вечността

00:02:52

Момент на мир от Египет

00:01:28

Момент на мир от Москва и СССР

00:01:51

Момент на мир от езеро Ароухед

00:01:09

Момент на мир и молитва в Йерусалим

01:34:47

Open Seminar with John Morton | Sofia Bulgaria | August 18, 2019 | Отворен семинар с Джон Мортън